הכנות להגעת טכנאי

 • שקע תלת פאזי (חמש חורים) בקרבת המוצר.
 • גומחא בארון התאם למידות המדויקות של המוצר.
 • דגם מדויק של המוצר.
 • פינוי המוצר הישן.
 • שקע חשמל בקרבת המוצר.
 • גומחא בארון התאם למידות המדויקות של המוצר.
 • דגם מדויק של המוצר.
 • פינוי המוצר הישן.
 1. שקע חשמל בקרבת המוצר.
 2. ברז גז שהתקינה חברת הגז.
 3. גומחא בהתאם למידות המדויקות של המוצר.
 4. גז בבית.
 5. דגם מדויק של המוצר.
 6. פינוי המוצר הישן (רק במידה ואין גז בבית).
 7. עלות התקנה לגז היא 149 ₪.
 1. שקע חשמל בקרבת המוצר.
 2. ברז 3/4 בקרבת המוצר.
 3. קדח בארון בקוטר של 10 ס”מ.
 4. חיבור לסיפון או צינור ניקוז.
 5. דגם מדויק של המוצר.
 6. פינוי המוצר הישן.
 1. שקע חשמל בקרבת המוצר.
 2. ברז 3/4 בקרבת המוצר.
 3. צינור ניקוז (ביוב).
 4. דגם מדויק של המוצר.
 5. פינוי המוצר הישן.
 1. שקע תלת פאזי (חמש חורים) בקרבת המוצר.
 2. גומחא בשיש בהתאם למידות המדויקות של המוצר.
 3. דגם מדויק של המוצר.
 4. פינוי המוצר הישן.
 1. שקע חשמל בקרבת המוצר.
 2. ברז גז שהתקינה חברת הגז.
 3. גומחא בשיש בהתאם למידות המדויקות של המוצר.
 4. גז בבית.
 5. דגם מדויק של המוצר.
 6. פינוי המוצר הישן (רק במידה ואין גז בבית).
 7. עלות התקנה לגז היא 149 ₪.
 1. שקע רגיל בקרבת המוצר.
 2. במידה ויש אייסמייקר במכשיר יש להכין ברז 3/4 וקדח בארון בקוטר הצינור.
 3. דגם מדויק של המוצר.
 4. פינוי המוצר הישן.
 5. ההדרכה וההתקנה כרוכה בעלות.
 1. שקע רגיל בקרבת המוצר.
 2. דגם מדויק של המוצר.
 3. פינוי המוצר הישן.
 4. ההדרכה וההתקנה כרוכה בעלות.
 1. שקע חשמל בקרבת המוצר.
 2. פתח ליציאת צינור האדים.
 3. דגם מדויק של המוצר.
 4. פינוי המוצר הישן.
 5. ההדרכה וההתקנה כרוכה בעלות.
[wc_errors]