Company management

הנהלת החברה

מיקי ביטון
מנכ"ל חטיבת הסחר והמותגים
יפעת כהן
מנהלת לשכת מנכ"ל
גלעד יושוויב
מנהל אגף כלכלה ובקרה
שלומי סיאני
מנהל יחידה עסקית בכיר
מיקי אדיבי
מנהל יחידה עסקית בכיר
שחר מעוז
מנהל יחידה עסקית בכיר
צביקה פולנסקי
מנהל יחידה עסקית בכיר - Exclusive Line
אביעד טולדנו
מנהל יחידה עסקית בכיר
אלירן אפללו
מנהל תחום מכירה ישירה
אביב לב
מנהל פיתוח קטגוריית MDA
דני קפלן
מנהל פיתוח קטגוריית SDA\TV
יניב ויניק
מנהל אגף עיתוד מלאי ורכש
אורטל יצחקי
מנהלת אגף שיווק
[wc_errors]